Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Η εταιρεία με την επωνυμία: «PSCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PSCOM», (εφεξής η Εταιρεία), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι, ενεργοί ή παλαιότεροι πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες εταιρικής σελίδας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό της (https://www.pscom.gr) και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η διεύθυνσή μας είναι οδός Γεωργίου Γεννηματά 71, Γλυφάδα Αττικής, TK16562, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107563001, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpc@pscom.gr

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αφορά τον ιστότοπο http://www.pscom.gr

Ο ιστότοπος https://www.pscom.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της Εταιρείας μας, ενώ μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας των επισκεπτών του ιστοτόπου με την Εταιρεία μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε απευθείας με την αποστολή μηνύματος στο παράθυρο επικοινωνίας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στην λίστα αποδεκτών του Νewsletter της Εταιρείας μας.

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας και για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Συλλέγουμε τα ως άνω δεδομένα μέσω της, εκ μέρους σας, συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας στο πεδίο «Επικοινωνήστε μαζί μας», του πεδίου αποστολής απευθείας μηνύματος μέσω του σχετικού παραθύρου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας καθώς και μέσω της φόρμας εγγραφής στη λίστα αποδεκτών του Newsletter της Εταιρείας μας.

Στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου μας δε συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους η Εταιρεία μας θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

Η Εταιρεία ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

α. για την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που της αποστείλετε κάποιο μήνυμα μέσω των ανωτέρω περιγραφόμενων τρόπων επικοινωνίας με την Εταιρεία μέσω του ιστοτόπου μας ή

β. για την αποστολή του ενημερωτικού μας Newsletter, το οποίο παρέχει ενημερωτικό υλικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας μας ή

γ. για  την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  εδώ.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας μας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον  περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.

Ως προς τα Προσωπικά σας Δεδομένα που λαμβάνει η Εταιρεία όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω του παραθύρου απευθείας επικοινωνίας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, η επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας, και συγκεκριμένα της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Εταιρείας αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας.

Ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε με την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών του Newsletter μας, η επεξεργασία τους διενεργείται δυνάμει της ρητής συγκατάθεσης που μας δίδετε για τον εν λόγω σκοπό.

Τέλος, ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία βασίζεται στην παροχή της ρητής σας συγκατάθεσης στην περίπτωση χρήσης cookies πέραν των τεχνικώς απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου..

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Εταιρεία. Ενδεικτικά, τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρεία που διαχειρίζεται τη διαδικασία αποστολής των Newsletter μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές της Εταιρείας και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία.

Στα πλαίσια του ιστοτόπου μας δε διενεργείται κατάρτιση προφίλ, και δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα, νομική βάση για την επεξεργασία των οποίων αποτελεί η ρητή δική σας συγκατάθεση τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν έχει ανακληθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

 1. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 1. Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 1. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου συμφέροντός μας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 1. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία διενεργείται επί της εν λόγω νομιμοποιητικής βάσης, συγκεκριμένα για την αποστολή του Newsletter της Εταιρείας μας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
 • Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην περίπτωση που την έχτε παράσχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpc@pscom.gr είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (οδός Γεωργίου Γεννηματά 71, Γλυφάδα Αττικής, TK16562) αναφέροντας «Υπόψιν αρμόδιου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 • Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Στην τελευταία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση και τους λόγους της.
 • Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η Εταιρεία δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
 • Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr).

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 15/4/2021.

en_USEN