Υποστήριξη IT (MSP)

Αφήστε την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σας (IT) στην Pscom, και εστιάστε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

IT costs

Καθώς η υποδομή πληροφορικής γίνεται πιο περίπλοκη, η διαχείρισή της γίνεται πιο δύσκολη και δαπανηρή. Το κόστος συντήρησης ενός τμήματος IT, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων λογισμικού και των αναβαθμίσεων υλικού, είναι σημαντικό. Αφήστε την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σας (IT) στην Pscom, και εστιάστε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Αναλαμβάνουμε

  • Δίκτυα: Switching και Routing για την επιχείρηση σας. Επεκτείνετε το δίκτυο σας με την βοήθεια της Pscom.
  • Security: Firewall και antivirus για τα τερματικά του δικτύου σας. Προγραμματισμός, παραμετροποίηση και διαχείριση.
  • Vpn: Διασύνδεση απομακρυσμένων σημείων. Τηλεργασία και κοινή χρήση πόρων συστήματος.
  • Backup: Τοπικά Backup ή σε cloud για την ασφάλεια των δεδομένων σας.
  • RMM: Παρακολούθηση των συστημάτων σας για να προλαμβάνετε τα πρόβήματα αντί να τα αντιμετωπίζετε.
  • Microsoft 365: Δημιουργία χρηστών, διαχείριση αδειών και δικαιωμάτων για το προσωπικό.
  • Χαρτογράφηση δικτύου και Documentation: Ανάλυση και χαρτογράφηση του δικτύου σας και όλων των συστημάτων της εταιρίας σας για να έχετε «σωστή εικόνα».

Outsourced MSP

Ανάλογα με τους στόχους και τον προϋπολογισμό σας, μπορούμε να γίνουμε μέλος της εσωτερικής σας ομάδας πληροφορικής. Η ομάδα της Pscom παρέχει μια κοινή τεχνογνωσία πολλών ειδικών. Οι διαχειριζόμενοι πελάτες πληροφορικής μας λαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο, εύκολα επεκτάσιμο προϊόν που λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.
RMM
elEL