Καταγραφή κλήσεων

Πιστοποιήστε την επικοινωνία σας / Προστατεύστε την εταιρεία σας.

Στην σημερινή εποχή η καταγραφή συνομιλίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την διασφάλιση της επικοινωνίας και την εγκυρότητα των συμφωνηθέντων.   Με την καταγραφή κλήσεων εξασφαλίζεται ότι η εταιρεία σας ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική στις επικοινωνίες της, βάση των προτύπων που έχετε θέσει, είτε εργαζόμενοι στον χώρο των γραφείων ή σε τηλεργασία.   Αφιερώστε την προσοχή σας και τους πόρους της εταιρείας σας στην ενεργή συμμέτοχή σας σε μια τηλεδιάσκεψη αντί να κρατάτε τα πρακτικά της , έχοντας υπόψη ότι η συνομιλία σας έχει καταγραφεί.

Πλεονεκτήματα και οφέλη καταγραφής κλήσεων

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την καταγραφή κλήσεων για διάφορες επιχειρηματικές ανάγκες όπως
  1. Νομική προστασία
  2. Επαλήθευση παραγγελιών (e-shop)
  3. Επίλυση διαφορών και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών (Call center)
  4. Εκπαίδευση και επίβλεψη νέων υπαλλήλων (KPIs)
  5. Τήρηση διαδικασιών της εταιρείας
  6. Κράτηση αρχείου των επικοινωνιών
  7. Αποφυγή προσωπικών τηλεφωνικών κλήσεων
elEL