Υποστήριξη Τηλεφωνικών Κέντρων

Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, επισκευή ή αντικατάσταση υλικού, μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων.

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ωφεληθείτε από άμεσους χρόνους απόκρισης για τα προβλήματα ή τις παραμετροποιήσεις που προκύπτουν σε όλες τις επιχειρήσεις με ένα συμβόλαιο υποστήριξης. Μην αφήνετε τεχνικά προβλήματα να επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης σας.

Υποστήριξη IT (MSP)

Αφήστε την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σας (IT) στην Pscom, και εστιάστε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Συμβουλευτική/ Λύσεις

Κλείστε ένα ραντεβού με κάποιον από τους συμβούλους μας για να βρείτε μαζί την λύση στις τεχνολογικές σας ανάγκες.

elEL