Χρηση Ραδιοσυχνοτητων για επικοινωνια

Χρηση Ραδιοσυχνοτητων για επικοινωνια

Πολλές Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες για επικοινωνία, επιχειρήσεις όπως ναυτιλιακές για την επικοινωνία με τα πλοία, ασθενοφόρα, εταιρείες ταξί, εναερίτες και άλλα επικίνδυνα επαγγέλματα.


Καταγραφής συνομιλίας ραδιοσυχνοτήτων

Η PSCOM προσφέρει λύσεις καταγραφής συνομιλίας ραδιοσυχνοτήτων και διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα υπηρεσίας, επίλυση διαφωνιών, ασφάλεια στην εργασία κ.α. Τα συστήματα καταγραφής τοποθετούνται συνήθως στο κεντρικό ασύρματο σταθμό και από εκεί καταγράφονται όλες οι συνομιλίες μιας ή περισσοτέρων συχνοτήτων.