Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων της ομάδας σας

Διατηρείτε τα δεδομένα των ομάδων σας ασφαλή, δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας εγγράφων που είναι αποθηκευμένα σε τοποθεσίες SharePoint και OneDrive for Business. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε τα δεδομένα μεταξύ ομάδων ή δημιουργήστε νέες ομάδες από την αρχή σε έναν άλλο ιδιοκτήτη λογαριασμού Office 365 χρησιμοποιώντας τα αντίγραφα δεδομένων Exchange και SharePoint που έχουν δημιουργηθεί.