Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τους public φακέλους του Office 365

Δημιουργήστε εύκολα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου των public φακέλων στο περιβάλλον του Office 365 για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαθούν μόνιμα, σημαντικά δεδομένα