Ενεργή Αντιμετώπιση Επιθέσεων

Η Ενεργή Αντιμετώπιση Επιθέσεων προσφέρει την αποτροπή των επιθέσεων στα μηχανήματα, την προστασία από κλοπές στοιχείων πιστοποίησης και την ανίχνευση κακόβουλης κυκλοφορίας.