Συνδιάσκεψη ομάδων της Microsoft

Διοργανώστε online συναντήσεις - 1: 1, ή με ομάδες, ή ζωντανές εκδηλώσεις μέχρι 10.000 άτομα - μόνο με μια σχετική εμπειρία σε πλατφόρμες. Κάντε τις ηλεκτρονικές συναντήσεις πιο αποτελεσματικές, μοιράζοντας το περιεχόμενο και αξιοποιώντας το AI για βοήθεια. Αποκτήστε υψηλής ποιότητας ήχο, βίντεο και κοινή χρήση οθόνης και ταυτόχρονα την ίδια ασφάλεια και συμμόρφωση με αυτή του Office 365.