Συνδιάσκεψη αστερίσκου

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν κλήσεις συνδιάσκεψης ως μέσο επικοινωνίας με απομακρυσμένους υπαλλήλους, συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να μειώσετε τα έξοδα ταξιδιού και ακόμη και να σας επιτρέψει να συνδέσετε πολλαπλές διαφορετικές τοποθεσίες γραφείων. Καθώς η εξυπηρέτηση ως τηλεδιάσκεψη μπορεί να είναι χρήσιμη για μια επιχείρηση, κάποιοι μπορεί θα περιγράφουν την εμπειρία ως βαρετή και μη παραγωγική. Συχνά η εμπειρία δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι καλά προετοιμασμένοι.