Pylon ERP

Το PYLON ERP είναι λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών (Πρόγραμμα εμπορίκης διαχείρισης) που επιτρέπει σε μία επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα και ορθές διοικητικές αποφάσεις.

Η καινοτομία του PYLON ERP αντικατοπτρίζεται στην τεχνολογική του "ευφυΐα" να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

EPSILON DIGITAL - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Δυνατότητα σύνδεσης με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α.Α.Δ.Ε.
Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.
PYLON B2B
Το ιδανικό εργαλείο για πελάτες χονδρικής που αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους παραγγελιοληψίας. H τεχνολογική υπεροχή του PYLON, βασισμένο σε HYBRID τεχνολογίες, προσδίδει αμεσότητα στις πωλήσεις χονδρικής μέσα από ένα e-shop, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος διαχείρισης παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
Πλήρης παρακολούθηση φυσικών αποθηκών με πραγματοποίηση Φυσικής Απογραφής πολλαπλών σεναρίων, καταγραφή θέσεων αποθήκευσης και μετακίνησης των ειδών με αυτόματη δημιουργία παραστατικών, έλεγχος και διαχείριση Παραλαβών – Αποστολών (picking / packing) με καταγραφή και παρακολούθηση των όποιων διαφορών. Επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας του ERP με mobile devices σε online & offline mode.
POWER ANALYTICS
Τα τεχνολογικά αναβαθμισμένα POWER ANALYTICS οπτικοποιούν την απόδοση της επιχείρησης και εξάγει reports παρουσιάζοντας με γραφήματα τις νέες τάσεις που δημιουργούνται. Το όφελος βρίσκεται στην δυνατότητα άμεσων διορθωτικών κινήσεων και επανεξέταση των στόχων της επιχείρησης.
CRM
Πλήρης πληροφοριακό σύστημα CRM επιταχύνει τις διαδικασίες μιας εταιρείας και ελέγχει την πορεία αυτών. Συμβάλει στην άρτια ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα τμήματα εταιρείας βελτιώνοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση και τις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες.
MOBILE ORDER
Δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών πελατών, παραστατικών εισπράξεων, και ενέργειες CRM σε tablet χωρίς να απαιτείται η συνεχής επικοινωνία του tablet με τον application server του Pylon.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Online πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την ορθή λήψη αποφάσεων που αφορούν μελλοντικές διαδικασίες και συναλλαγές.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ
Σύνδεση στο διαδίκτυο και παρακολούθηση της επιχείρησης από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή. Ευέλικτο monitoring όλων των διαδικασιών με την λειτουργία της εφαρμογής σε Cloud περιβάλλον.
E-Banking Online Services
Με τη Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών e-banking, το PYLON ERP προσφέρει την άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ του ERP και των Τραπεζικών Λογαριασμών της επιχείρησης, παρέχοντας ασφάλεια στις συναλλαγές, άμεση ενημέρωση, αλλά και ταχύτητα στη καθημερινή λειτουργία με την αποφυγή των διπλών καταχωρήσεων που απαιτούνται μέχρι σήμερα.
Το πρόγραμμα Pylon ERP / CRM έχει εφαρμογή σε κλάδους όπως Εμπορικές επιχειρίσεις , Επιχειρίσεις παροχής υπηρεσιών, Λιανικό εμπόριο, e-shops , Βιομιχανίες - Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης απο 2 χρήστες έως και μια μεγάλης επιχείρησης 200 ατόμων ή ξενοδοχείων απο 10 ή και άνω των 100 κλινών.

ΟΦΕΛΗ

Διαχείριση Αποθήκης - Ειδών

 • Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους
 • Αποστολές – Παραλαβές ειδών (picking-packing)
 • Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-πωλήσεων.
 • Πολλαπλά χαρακτηριστικά ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση. Κατηγοριοποίηση ειδών είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή

Αγορές - Πωλήσεις

 • Έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου και ενημέρωση myData.
 • Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου.
 • Μετασχηματισμός παραστατικών ανάμεσα στα κυκλώματα αγορών πωλήσεων.
 • Δυνατότητα επιλογής σύνθετων εμπορικών πολιτικών για την διαχείριση αγορών/πωλήσεων.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών

 • Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών σεναρίων εισπράξεων-πληρωμών.
 • Παρακολούθηση αξιογράφων σε χαρτοφυλάκιο και στην τράπεζα.
 • Παρακολούθηση Cash Flow εταιρείας.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης αυτόματων πληρωμών με τράπεζες.

Διαχείριση Πελατών / Προμηθευτών

 • Ιστορικό κινήσεων ανα Πελάτη / προμηθευτή.
 • Υπόλοιπα Πελατών / Προμηθευτών.
 • Πιστωτικός έλεγχος διαφόρων σεναρίων Πελατών / Προμηθευτών.
 • Ειδοποίηση (alert) ανα Πελάτη / Προμηθευτή.

CRM (Customer Relationship Management)

 • Παρακολούθηση υποψήφιων πελατών.
 • Μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης μέσω E-mail και SMS.
 • Δυναμικές λίστες για αυτόματη ενημέρωση καθυστερημένων πληρωμών καθώς και για αποστολή sms σε γιορτές, γενέθλια.
 • Αυτοματοποιημένες πολλαπλές εκτελέσεις ενεργειών.
 • Παρακολούθηση επαφών μέσα σε πελάτες / προμηθευτές.
elEL
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο