Τηλεφωνικη συσκευη Nec DT310 6D

τηλεφωνικη συσκευη DT310 6D

τηλεφωνικη συσκευη DT310 6D

  • Οθόνη 6 πλήκτρων
  • Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
  • Χειρισμό hands-free
  • Εύχρηστα πλήκτρα / μηνύματα LCD στο μοντέλο με οθόνη
  • Κλήση καταλόγου 1000 επαφών συστήματος, 1000 ομάδας, 10 προσωπικών, 600 τηλεφωνικού καταλόγου
  • Πλήκτρο συνακρόασης
  • Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο
  • Ένδειξη μηνυμάτων σε αναμονή

λύση για αποτελεσματική και επαγγελματική τηλεφωνία