Μεταφορά Τηλεφωνικού κέντρου | Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου

Τηλεφωνικά κέντρα

  • Mελέτη, εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων / συστημάτων
  • Mεταφορά τηλεφωνικών κέντρων
  • Προηγμένες εφαρμογές (συστήματα CISCO, voicemail, auto attendant κτλ.)
  • Επίδειξη τηλεφωνικών κέντρων
  • After sales συντήρηση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
  • Σύνδεση με το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της FORTHNET για μείωση κόστους κλήσεων
  • Σύνδεση δικτύου δομημένης καλωδίωσης
  • Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης
  • Προγραμματισμός, επίδειξη εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων

Εγκατάσταση Τηλεφωνικού Κέντρου

Οι έμπειροι και άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί της PSCOM μελετούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και αναλόγως εγκαθιστούν και προγραμματίζουν το τηλεφωνικό κέντρο σας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του.

Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν προγραμματισμό τηλεφωνικών κέντρων και αναλογικών & ψηφιακών συσκευών, προγραμματισμό λογισμικών των υπολογιστών που συνεργάζονται με το τηλεφωνικό κέντρο όπως CTI (Computer Telephone Integrated) & καταγραφή κλήσεων, προγραμματισμός VoIP τηλεφωνία (CISCO συστήματα, συσκευές και υπολογιστές), σύνδεση FCT στο τηλεφωνικό κέντρο για κλήσεις προς κινητά με μειωμένη χρέωση καθώς και θυροτηλεφώνων που ελέγχονται από το τηλεφωνικό κέντρο.

Διασύνδεση γραφείων / υποκαταστημάτων μέσω VOIP

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την υλοποίηση για την διασύνδεση γραφείων ή υποκαταστημάτων που διαθέτει η επιχείρηση σας με στόχο την μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών και την βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας στην επιχείρηση σας.

Επισκευή τηλεφωνικών κέντρων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο βλαβών του τηλεφωνικού σας κέντρου και προτείνουμε την καταλληλότερη λύση αντιμετώπισής τους. Παρέχουμε υποστήριξη για όλους τους τύπους των τηλεφωνικών κέντρων SAMSUNG, NEC, SIEMENS και των παρελκομένων τους.

Επέκταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων

Σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση για να επεκτείνετε ή / και να αναβαθμίσετε το τηλεφωνικό κέντρο σας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σύνδεση / μεταφορά γραμμών και εσωτερικών τηλεφώνων

Παραμετροποίηση: Οι τεχνικοί μας προγραμματίζουν το τηλεφωνικό κέντρο σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων

Οι τεχνικοί μας φροντίζουν για την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά στα νέα σας γραφεία και την επανεγκατάσταση & εκ νέου προγραμματισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου, με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση της λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Συνεργασία με την Forthnet

Μείωση κόστους τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενοι με τη FORTHNET προτείνουμε λύσεις μείωσης του κόστους επικοινωνίας σας.

Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης

Για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη η PSCOM εγγυάται άμεση ανταπόκριση χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και όταν απαιτείται άμεση προμήθεια ανταλλακτικών.
Εναλλακτικά, και όπου προσφέρεται, υπάρχει η δυνατότητα συμβολαίου απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης, για την μείωση ακόμα περισσότερο του χρόνου ανταπόκρισης του τεχνικού τμήματος.