Τηλεφωνικό κέντρο Siemens 3550 | Siemens Hipath

Τηλεφωνικό κέντρο Siemens HiPath 3550

Τηλεφωνικό κέντρο Siemens HiPath 3550

Το τηλεφωνικό κέντρο Siemens HiPath 3550 απευθύνεται σε μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 110 άτομα (2 μέχρι 60 isdn και pstn κανάλια, 4 έως 108 αναλογικές θύρες και 8 έως 72 ψηφιακές, θύρες χρήσης 114 συνολικά), μπορούμε να συνδεθούμε μέσω Lan, Wan με άλλα κέντρα της σειράς Hipath (μέχρι 16 nodes) και να επιτύχουμε μετάδοση φωνής και δεδομένων.