Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7200 | Τηλεφωνικά κέντρα Samsung

Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7200

Eίναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μοντέρνα μορφή επικοινωνίας / μετάδοση φωνής και δεδομένων/ ενσύρματα ή και ασύρματα βασιζόμενο σε ολοκληρωμένη IP πλατφόρμα. Δύναται να υποστηρίξει έως 128 χρήστες (σύνθεση 2 ερμαρίων) ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές.

Καλύπτει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσω της μοντέρνας και ανοικτής αρχιτεκτονικής και των επιπλέον δυνατοτήτων που παρέχουν τα modules που εγκαθίστανται στα 6 slots που διαθέτει ανά ερμάριο (max 2 ερμάρια). Είναι 19 inc rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites.

Βασικά πλεονεκτήματα

Βασικά πλεονεκτήματα

Οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται στο Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7200 είναι συμβατά και στα Τηλεφωνικά κέντρα 7100, 7200S, 7400, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση.

Τα τηλεφωνικά κέντρα Samsung της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.

Ένα τηλεφωνικό κέντρο για ξενοδοχεία μικρού η μεγάλου μεγέθους.

Τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι:

  • Λειτουργία ανεξάρτητα από την τοποθεσία.
  • Εφαρμογές σε πολλές τοποθεσίες.
  • Έλεγχος εξόδων.
  • Υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικά.
  • Προσαρμοστικότητα και μεταβλητότητα.
Mobile VoIP FMC

Mobile VoIP FMC

Mobile VoIP Application

Mobile VoIP Application

Mobile VoIP Call

Mobile VoIP Call