Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7030 | Τηλεφωνικά κέντρα Samsung

VoIP Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7030

VoIP Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7030

Έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με τον πιό απλό και φυσικό τρόπο ακόμα και σε πολύ μικρά γραφεία.

Με λειτουργικότητα εφάμιλλη με αυτή που συναντάμε σε μεγάλες εγκαταστάσεις και με δυνατότητα σύνδεσης PSTN ή ISDN γραμμών, voice mail, auto attendant (αυτόματη τηλεφωνήτρια) και διασύνδεση μέσω internet.


Προηγμένες δυνατότητες

Προηγμένες δυνατότητες

VoIP Τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7030, κατάλληλο για εγκατάσταση σε μικρά γραφεία και σπίτια, μέχρι 20 χρήστες.

Προσφέρει προηγμένες δυνατότητες φωνής και ασύρματης επικοινωνίας με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI) για VOIP δυνατότητες, Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail.
Στα διαθέσιμα slots τοποθετούνται κάρτες ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης (απλές ή ειδικές ή IP συσκευές - αναλογικές ή ψηφιακές ή SIP γραμμές παρόχου).
Είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει και να ταιριάζει σε μοντέρνα δίκτυα μέσω των RJ45 θυρών, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης και γενικότερα απλουστεύει τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και συντήρησης.

Mobile VoIP FMC

Mobile VoIP FMC

Mobile VoIP Application

Mobile VoIP Application

Mobile VoIP Call

Mobile VoIP Call