Τηλεφωνικες Παραγγελειοληψιες

Τηλεφωνικες Παραγγελειοληψιες

Εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των παραγγελειοληψιών πχ (εστιατόρια, fast food, εισαγωγικές - εξαγωγικές εταιρείες) , καθιστά απαραίτητη την χρήση εφαρμογών όπως:


Τηλεφωνικά κέντρα

Εξελιγμένα τηλεφωνικα κεντρα με αυτοματοποιημένη λήψη παραγγελιών μέσω φωνητικού ταχυδρομείου ή την κατανομή των κλήσεων στους αντίστοιχους χειριστές ή τμήματα.

Περισσοτερα


Καταγραφη τηλεφωνικων κλησεων

καταγραφή κλήσεων για την επίλυση διαφωνιών, έλεγχο και επίβλεψη προσωπικού.

Περισσοτερα