Conference Rooms

Conference Rooms

Video Conference

Η εταιρεία διαθέτει συστήματα βίντεο κλήσεων (video conference) που μπορούν να συνδυαστούν με πολλαπλές γιγαντοοθόνες ή video projectors για την προβολή συνομιλιών ή παρουσιάσεων σε αίθουσες συμβουλίων. Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές τηλεπικοινωνιακών λύσεων για αυτούς τους χώρους ανάμεσα τους και τα συστήματα συνδιάσκεψης από γνωστές εταιρείες όπως η Polycom, Lifesize κ.α.


Polycom Soundstation IP 4000

Polycom Soundstation IP 4000

Audio conference

Για συνεδριακά κέντρα μικρης χωριτικότητας, που δεν απαιτείται η οπτική επαφή με τον συνομιλιτή, θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθούν συστήματα συνδιάσκεψης (audio conference) τύπου αστερία.


Μικροφωνική εγκατάσταση

Μικροφωνική εγκατάσταση

Ολοκληρωμένες λύσεις μικροφωνικής εγκατάστασης διατίθενται για αίθουσες συμβουλίων μεγάλων διαστάσεων όπου απαιτείται οι συνομιλητές να διαθέτουν δικό τους μικρόφωνο και συνδυάζεται με σύστημα καταγραφής σε περίπτωση που επιθυμείτε αρχειοθέτηση των συμβουλίων.