Έλεγχος | Καταγραφή | Ανάλυση κλήσεων τηλεφωνικού κέντρου

Call Reporting

Call Reporting

Call Reporting

To iReport είναι εύκολο στη χρήση και ενσωματώνεται πλήρως με οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο. Τo dashboard και τα report, σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά την επικοινωνία της επιχείρησής σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να πέρνετε συνειδητές αποφάσεις για την επιχείρησή σας.

Τι μπορεί να κάνει το iReport για σας;

 • Να προσδιορισει τις αναπάντητες κλήσεις
 • Να ενημερώσει για το κόστος των κλήσεων
 • Να συγκρίνει τις χρεώσεις
 • Να ελέγξει τυχόν απάτη τηλεπικοινωνιών.
 • Να ελέγξει την ροή της επικοινωνίας
 • Να προσδιορίσει το μέσο κόστος κλήσης (mark-up) και τα τέλη μίσθωσης της γραμμής
 • Την Χρέωση κλήσεων για εταιρείες, εσωτερικά τηλέφωνα καθώς και πελατών
 • Να βελτιστοποιήσει τα επίπεδα των στελεχών και την αποτελεσματικότητά τους

Γιατί να αναλύσετε τις κλήσεις;

Γιατί να αναλύσετε τις κλήσεις;

Ανάλυση κλήσεων

 • Για να μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας στις τηλεπικοινωνίες
 • Για να διατηρήσετε ή να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση των πελατών σας
 • Να αυξήσετε τα έσοδά σας από την παρακολούθηση και τη βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησής σας.
 • Για να βελτιώσετε τις τεχνικές διαχείρισης των κλήσεων
 • Για να εντοπίσετε έγκαιρα τυχόν τηλεφωνική απάτη.
 • Για να μειώσετε το κόστος των επικοινωνιών.

Dashboards και widgets

Dashboards και widgets

Dashboards και widgets

Δημιουργόντας και τρέχοντας τα report μπορεί να αποδειχτεί χρονοβόρο, το dashboard σας δίνει ενημερωμένα στοιχεία σε γραφικό περιβάλλον. Το dashboard περιέχει widgets που εμφανίζουν τις σχετικές πληροφορίες σε μορφή πίνακα ή γραφίματος.

Το iReport περιέχει έναν κατάλογο προκαθορισμένων widgets όπως :

 • grade of service (βαθμό εξυπηρέτησης)
 • caller tolerance (ανεκτικότητα του καλούντος)
 • hourly call distribution (ωριαία διανομή κλήσεων)
 • extension detailed information (πληροφορίες για τα εσωτερικά τηλ.)
 • web page (ιστοσελίδα) , DDi call information (DDI πληροφορίες κλήσης)

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας widgets με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Κάθε report με οποιονδήποτε συνδυασμό των φίλτρων μπορεί να μετατραπεί σε ένα widget και να εμφανίζεται ως γράφιμα , wallboard, speedometer, thermometer ή πίνακα δεδομένων.

External data widgets

Συνδεθείτε με Excel , Access , SQL ή οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων με χρήση ODBC για εμφάνιση πληροφοριών του συστήματος.

Dashboard wallboard alarms

Dashboard wallboard alarms

Στο iReport μπορείς να θέσεις όρια χρήσης, έναν συναγερμό, για τα δεδομένα που εμφανίζονται στα Widgets στο Wallboard. Με άμεση ειδοποίηση όταν είναι εκτώς ορίων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός.

DDI και αναπάντητες κλήσεις

DDI και αναπάντητες κλήσεις

DDI και αναπάντητες κλήσεις

Καταγράφονται οι εισερχόμενες κλήσεις σε DDI αριθμούς, παρέχοντας το ποσοστό των κλήσεων που απαντήθηκε, στοιχεία απόδοσης για την ποιότητα των υπηρεσιών.
Το Caller Tolerance σας βοηθά να κατανοήσετε πόσο πολύ είναι διατεθειμένοι οι πελάτες σας να περιμένουν πρίν απαντηθεί η κλήση. Το report των αναπάντητων κλήσεων παρέχει ευφυή ανάλυση.
Δείτε μια συνοπτική λίστα των καλούντων που δεν έχουν κληθεί πίσω μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή ανάμεσα σε ένα επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών. Η ανάλυση σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα του προσωπικού σας , να ελαχιστοποιήσετε το κόστος και τις χαμένες ευκαιρίες από χαμένες κλήσεων και να πετύχετε υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών.

Ευέλικτα Report

Ευέλικτα Report

Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εξερχόμενων κλήσεων (outbound calls) σε πελάτες / τρίτους ή επιθυμούν να γνωρίζουν το ποσό τιμολόγησης ανα τμήμα, το iReport περιλαμβάνει έναν στάνταρ κατάλογο καθώς και παραμετροποιήσιμα report που μπορούν να προσαρμοστούν στις ακριβείς απαιτήσεις σας.

Ενίσχυση της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης

Ενίσχυση της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης

Το iReport σας δίνει τη δυνατότητα να προβαίνετε σε κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο. Με προηγμένη γκάμα χαρακτηριστικών και παραμετρποιήσεων που συνήθως χρησιμοποιούντε απο μεγάλα call centers, το iReport σας βοηθά να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα επίπεδα υπηρεσιών σας , όπως:

 • Προσδιορισμός των τάσεων στις επιδόσεις,σε πραγματικό χρόνο
 • Μείωση του εργατικού κόστους με την ελαχιστοποίηση της σπατάλης
 • Ενίσχυση προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και πρόβλεψη
 • Ο έλεγχος της ικανότητας των πόρων και την ανακατανομή της ροής των κλήσεων
 • Διαχείριση της ροής εργασίας του χειριστή. Σχεδιασμός οραρίων των χειριστών με βάση τον όγκο κλήσεων
 • Παροχή report σχετικά με τις επιδόσεις , για τα ανώτερα στελέχη
 • Δημιουργία εσόδων , προσφέροντας outsourced call centre υπηρεςίες
 • Ενεργοποίηση αποτελεσματικής παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων
 • Δημιουργία ειδικών τιμών για τις campaigns και τους πελάτες .

Η λεπτομερής ανάλυση σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα του προσωπικού και των πόρων , την ελαχιστοποίηση του κόστους και τις χαμένες ευκαιρίες από αναπάντητες κλήσεις και να μεγιστοποιήσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών σε υφιστάμενους πελάτες και νέες ευκαιρείες.

Multi‐site management

Multi‐site management

Το iReport μπορεί να παρακολουθήσει αποτελεσματικά απεριόριστο αριθμό σημείων σε κεντρικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως IP συλλογή δεδομένων. Εξ αποστάσεως τα δεδομένα του χώρου μπορούν να διατίθενται σε πραγματικό χρόνο πάνω από δίκτυο (Lan) ή internet (Wan) . Το σύστημα ελέγχει για τυχόν χαμένα δεδομένα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση είναι σωστή και ενημερωμένη.

Για πρόσθετη ανθεκτικότητα, οι μονάδες συλλογής δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν την αποθήκευση και την περιοδική αποστολή δεδομένων στο κεντρικό σύστημα . Προαιρετικά τα τοπικά συστήματα μπορούν επίσης να έχουν την δική τους ανάλυση.

Integration

Integration

Το iReport και το iRecord έχουν ενσωματώθεί πλήρως για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη και εύκολη στη χρήση σουίτα εργαλείων.