ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλεγραμματεία

Με τον όρο τηλεγραμματεία εννοούμε την απομακρυσμένη απάντηση κλήσεων, καθώς και την φύλαξη αρχείων και ραντεβού για τον “ΠΕΛΑΤΗ”. Εμείς ειδικευόμαστε στην εγκατάσταση και την παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων για την δημιουργία σταθμών τηλεγραμματείας.


Πως λειτουργεί

  • Ο ενδιαφερόμενος ιατρός – πελάτης εκτρέπει τις κλήσεις του στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.
  • Το τηλεφωνικό κέντρο μέσω της αυτόματης τηλεφωνήτριας απαντά την κλήση με το ηχογραφημένο μήνυμα του ΙΑΤΡΟΥ – ΠΕΛΑΤΗ.  (π.χ Έχετε καλέσει το ιατρείο του κ. Παπαδόπουλου παρακαλώ περιμένετε
  • Η κλήση προωθείται στα εσωτερικά του τηλεφωνικού κέντρου και απαντάει η γραμματεία με το όνομα του ιατρού – πελάτη. (π.χ ιατρείο κ.Παπαδόπουλου παρακαλώ)
  • Σε κλήσεις εκτός ωραρίου της εταιρείας υπάρχει δυνατότητα οι πελάτες των ιατρών να αφήσουν μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο. (π.χ Έχετε καλέσει το ιατρείο του κ. Παπαδόπουλου παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας) αυτόματα αυτό το μήνυμα στέλνεται στο e-mail του πελάτη.

Δυνατότητες Ιατρών – Πελατών

  • Προαπάντηση – Αυτόματη τηλεφωνήτρια
  • Καταγραφή κλήσεων
  • Voice mail τις ώρες που η τηλεγραμματεια δεν λειτουργεί και αποστολή του voice mail μέσω e-mail στον ιατρό – πελάτη
  • web εφαρμογή για την ανάλυση των κλήσεων με την δυνατότητα να ακούσει ο ιατρός – πελάτης σε άμεσο χρόνο την κλήση που έλαβε η τηλεγραμματεία