ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Δομημένη Καλωδίωση / Πιστοποίηση

Δομημένη καλωδίωση – Structured Wiring

Με τον όρο δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζουμε μία σειρά Κανονισμών / Προτύπων, διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, για τη μεταφορά όλων των πληροφοριών (δεδομένα, φωνή, εικόνα) σε ένα δίκτυο.

Η κατάλληλη επιλογή του φυσικού μέσου μετάδοσης των πληροφοριών, συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του δικτύου, αλλά και στη μείωση του χρόνου που αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Είναι ζωτικής σημασίας να υπογραμμίσουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών προϋποθέτουν ένα “ισχυρό” υπόβαθρο, το οποίο θα καλύψει τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες.

Πιστοποίηση Δομημένης Καλωδίωσης

Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, σχεδίαση, την εγκατάσταση και την πιστοποίηση της Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:

  • τις ανάγκες του πελάτη και το φυσικό χώρο που διαθέτει
  • τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις και επιδόσεις του δικτύου
  • τη δημιουργία ενός φιλικού, επεκτάσιμου και εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος για τον τελικό χρήστη
  • το κόστος συναρτήσει των απαιτήσεων

Eνα έργο Δομημένης Καλωδίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

  • δημιουργία Δικτύου Οριζόντιας καλωδίωσης (UTP , FTP , SFTP , SSTP καλώδια, Κατηγορίας 5 e , 6, 7 (only cable), Fiber to the desk)
  • δημιουργία Καλωδίωσης Κορμού (Fiber Optic Cables, Πολύζευγα καλώδια)
  • τοποθέτηση Τοπικών κατανεμητών (Racks, Patch Panels, Smart Patch Panels, etc)
  • φυσική Διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων (Campus – Fiber optic Cables, Καλώδια τηλεφωνικής χρήσης)
  • παραδοτέα (πιστοποιήσεις – διαγράμματα – κατόψεις ), συντήρηση, εγγύηση υλικών – συστήματος.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας μελετούν και σχεδιάζουν με βάση μια μεγάλη γκάμα προϊόντων επώνυμων οίκων, όντας πιστοποιημένοι και με μεγάλη εμπειρία.