Τηλεφωνικά κέντρα Asterisk

Τηλεφωνικά κέντρα Asterisk

Τηλεφωνικά κέντρα Asterisk


VoIP Τηλεφωνικά κέντρα

Το Asterisk είναι ένα λογισμικό ανοικτού-κώδικα VOIP τηλεφωνικό κέντρο για τη δημιουργία εφαρμογών επικοινωνίας. Μετατρέπει ένα συνηθισμένο υπολογιστή σε ένα διακομιστή επικοινωνιών. Το τηλεφωνικό κέντρο Asterisk είναι feature–rich και αυξάνεται ραγδαία.

Εκτός από τις βασικές ικανότητες, όπως:

  • call routing
  • την προώθηση κλήσης
  • την μουσική σε αναμονή κ.λπ.

Το τηλεφωνικό κέντρο Asterisk μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως:

  • ένα conference bridge
  • να στείλει την υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (voicemail to email)
  • να χρησιμεύσει ως ένα IVR (Interactive Voice Response).

Χρησιμοποιείται από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, Call Centers, δημόσιους οργανισμούς, ξενοδοχεία κ.α σε όλο τον κόσμο.

Open Source λογισμικό

Σημαντικά χαμηλότερο κόστος (δεδομένου ότι το λογισμικό είναι ελεύθερο).

Γρήγορη Ανάπτυξη

Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται πάνω στο Asterisk, πολλοί από αυτούς συμβάλλουν στην βελτίωση του κώδικα. Το Asterisk εξελίσσεται και βελτιώνεται καθημερινά.